-->

Už čoskoro po splnení zákonných registračných a ohlasovacích povinností budeme môcť našim zákazníkom poskytovať úplne novú službu komplexného spracovania geodetických meraní – konvergentnú ortopanoramatickú geodetickú dokumentáciu.

Poskytovaná služba bude obsahovať okrem tradičného 2D výstupu meračských prác aj vyhotovenie aktuálnej ortofotosnímky so zachytenými a premietnutými meranými údajmi do takejto snímky aj možnosť vyhotovenia panoramatického 3D pohľadu na predmet meracích prác. Súčasťou výstupu bude aj digitálny súbor s detailnou kresbou meraných skutočností vhodný napríklad na archivačné účely, prípadne ďalšie modelovanie v budúcnosti.

O zavedení tejto služby do portfólia našich poskytovaných služieb Vás budeme včas informovať.