-->

Po splnení zákonných povinností v decembri 2022 si dovoľujeme našim zákazníkom oznámiť poskytovanie novej ucelenej služby pozostávajúcej z komplexného spracovania geodetických meraní – konvergentná ortopanoramatická geodetická dokumentácia.

Poskytovaná služba obsahuje okrem tradičného 2D výstupu meračských prác aj vyhotovenie aktuálnej ortofotosnímky so zachytenými a premietnutými meranými údajmi do takejto snímky aj možnosť vyhotovenia panoramatického 3D pohľadu na predmet meracích prác. Súčasťou výstupu je aj digitálny súbor s detailnou kresbou meraných skutočností vhodný napríklad na archivačné účely, prípadne ďalšie modelovanie v budúcnosti.