-->

Obstaranie techniky pre projekt
"Konvergentná ortopanoramatická geodetická dokumentácia"

Verejný obstarávateľ GEODÉZIA Žilina a. s. realizoval v súlade s §6 a § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") proces verejného obstarávania na predmet zákazky "Konvergentná ortopanoramatická geodetická dokumentácia".

Na základe výsledku procesu verejného obstarávania uzavrel verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom kúpne zmluvy KZ_02_2021_208_zo_dna_29072021 a KZ_03_2021_208_zo_dna_29072021.

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou za 3. Q 2021