-->

Geodetické práce
po celom Slovensku

Spoľahlivosť, rýchlosť a odbornosť

Pripravujeme pre Vás novú službu (zistiť viac...)

PROJEKTY

Pracovná príležitosť! Do nášho tímu hľadáme nových spolupracovníkov.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Vedenie spoločnosti


+ 421 905 660 931 - Ing. Rastislav Hoferica
+ 421 903 804 215 - Ing. Vladimír Stromček
+ 421 415 620 824 - sekretariát
+ 421 415 623 808 - personalista
zilina@geodezia.sk

Žilina


Hollého 7, 010 50 Žilina
Ing. Matúš Tepličanec
Ing. Dávid Kohler
+421 903 564 452
zilinasa@geodezia.sk
Zobraziť na mape

Liptovský Mikuláš


Kollárova 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Janka Koniarová
+421 44 55 23 192
+421 903 564 450
+421 903 545 858
lmikulas@geodezia.sk
Zobraziť na mape

Ružomberok


Námestie A.Hlinku 54, 034 01 Ružomberok
Bc. Ján Kutaj
+421 44 43 21 775
+421 903 944 337
ruzomberok@geodezia.sk
Zobraziť na mape

Martin


Severná 15, 036 01 Martin
Ing. Ján Hájka
+421 43 42 88 916
+421 903 566 268
hajka.geodezia@mail.t-com.sk
Zobraziť na mape

Prievidza


M. Mišíka 28, 971 01 Prievidza
Ing. Ivana Bursová
+421 46 54 22 186
+421 903 567 323
prievidza@geodezia.sk
Zobraziť na mape

Služby

Polohopis - výškopis

Geometrické plány a Vytyčovanie hraníc pozemkov

Tvorba účelových máp

Digitálne základné mapy

Inžinierska geodézia

Jednoduché projekty pozemkových úprav

Projekty pozemkových úprav

Iné geodetické práce podľa špecifikácie zákazníka

Stručne o nás

GEODÉZIA Žilina a.s. bola založená v roku 1992 na základoch podniku s vyše 40 ročnou tradíciou. Náplňou jej činnosti je celé spektrum geodetických prác pre štátne organizácie, súkromné spoločnosti, ako aj občanov. Stabilné postavenie spoločnosti na trhu geodetických prác potvrdzuje rast výkonov za posledných päť rokov. Spoločnosť disponuje kvalitnými odborníkmi a špičkovým vybavením na výkon geodetických prác. Dislokácia firemných pracovísk v bývalých okresoch stredoslovenského kraja zaručuje pokrytie významného segmentu slovenského trhu s geodetickými prácami. Svoje aktivity rozvíja na území celej Slovenskej republiky.

Referencie

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Pre Lesy Slovenskej republiky, š.p. vykonávame geodetické práce pre organizačné zložky Žilina, Čadca, Považská Bystrica, Trenčín, Slovenská Ľupča a Námestovo:
- vytýčenie hranice pozemkov,
- vyhotovenia geometrických plánov,
- prešetrenie majetko-právnych vzťahov

Ministerstvo vnútra SR – Centrá podpory

Pre Ministerstvo vnútra SR - Centrá podpory Žilina, Banská Bystrica a Trenčín poskytujeme tieto geodetické služby:
- geometrické plány na oddelenie pozemku
- geometrické plány na vyznačenie vecných bremien
- vytýčenia hraníc pozemkov

Slovenský pozemkový fond

Vyhotovovanie geometrických plánov k reštitúciám a vytyčovanie hraníc pozemkov.

Severoslovenská vodárenská spoločnosť

Rozsiahle geodetické práce na odkanalizovaní v okrese Žilina, Dolný Kubín a Kysuce, v celkovej dĺžke cca 300 km.

Národná diaľničná spoločnosť

Pre Národnú diaľničnú spoločnosť vykonávame práce na týchto diaľničných úsekoch:
- Ladce - Sverepec - polohopisné a výškopisné zameranie v 3D a vytyčovaciu sieť diaľnice
- Sverepec - Vrtižer - podklady k majetkoprávnemu vysporiadaniu
- Diaľničný privádzač Žilina

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Pre Stredoslovenskú energetiku - Distribúciu a.s. vykonávame geodetické služby pre oblasť Žilina, Kysuce, Považie a Turiec, a to:
- vypracovanie vstupných geodetických podkladov pre tvorbu projektovej dokumentácie v reálnom stave
- geodetické vytýčenie stavby pred realizáciou stavby
- porealizačné geodetické zameranie realizovanej stavby
- vypracovanie geometrického plánu

Ministerstvo vnútra SR

Preskúmanie, údržba a domeriavanie zmien na česko - slovenskej a poľsko - slovenskej štátnej hranici.

VÁHOSTAV a.s.

Geodetické práce pri výstavbe inžinierských stavieb

Dopravoprojekt Bratislava, a.s

Pre Dopravoprojekt Bratislava a.s. vykonávame práce na týchto diaľničných úsekoch:
- Sverepec Vrtižer
- Kysucký Lieskovec - Skalité
- Privádzač Strážov - Žilina , vytyčovacia sieť a dokumetácia meračských prác
- Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Svrčinovec DSZ a DÚR

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Projekty pozemkových úprav v 14 katastrálnych územiach:
- Liptovská Osada, Turkov, Turčianske Jaseno, Povina, Liptovská Štiavnica, Dunajov, Pavčina Lehota, Dlhá nad Kysucou, Ďurčiná, Dúbravy, Pravenec, Lipovec, Horná Ves a Rajecká Lesná.

Vodohospodárska výstavba Bratislava

Geometrické plány pre majetkoprávne vyporiadanie vodných diel Žilina a Slatinka.

ALFA 04 Bratislava

Diaľničný úsek D3 - Svrčinovec - Skalité
- polohopis výškopis
- Dokumentácia pre stavebné povolenie, geometrické plány a podklady na vyňatie z PPF
- Lovčica - Trubín - rozšírenie cesty I. triedy, polohopis výškopis, geometrické plány

Niekoľko faktov o nás

Kvalitu prác garantuje 5 autorizovaných geodetov, ktorí sú členmi Komory geodetov a kartografov. V záujme poskytovania kvalitných prác a služieb je v spoločnosti uplatňovaný od roku 2015 Systém manažérstva kvality geodetických a kartografických prác, podľa normy ISO 9001:2015.

Vyhotovených geometrických plánov
Spokojných zákazníkov
Odovdzaných projektov PÚ
Regionálných pracovísk